top of page

KVKK AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu, CEYLAN Ofset Matbaa Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi’dir. Bu kapsamda, bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi olmakla birlikte, kişisel veriler CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi markası olan Baskıcı Hacı tarafından toplanmaktadır.

  Bu metin, siz değerli müşterilerimizi, CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi markası olan Baskıcı Hacı altında www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesi üzerinden yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin olarak topladığımız kişisel veriler kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olup yürürlükteki mevzuata ve Baskıcı Hacı’’nın uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

1. Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Baskıcı Hacı , www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesi üzerinden verdiği hizmet kapsamında müşterilerinin bazı ticari, hukuki ve/veya şirket verilerine erişebilmektedir. Bu veriler, KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmadığından bu Aydınlatma Metni’nin kapsamı dışındadır.

  Baskıcı Hacı tarafından; kullanıcılara ve/veya ziyaretçilere ait e-posta adresi, isim ve soy isim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, ev veya iş adresi ya da telefon numarası gibi kişisel bilgiler; ayrıca kullanıcıların sektör bilgileri ve internet sitesi üzerinden konum bilgisi işlenmektedir. Üyelik sözleşmemiz kapsamında siz değerli üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, siparişleriniz ile ilgili yaşadığınız sorunları çözebilmek ve faaliyet gösterdiğiniz sektör bakımından ilgilenebileceğiniz ürünler, kampanyalar ve anket çalışmaları hakkında bilgilendirme yapabilmek adına Baskıcı Hacı’ya iletmiş olduğunuz kişisel veriler CRM veri tabanına saklanacaktır.

  Baskıcı Hacı, bu bilgilere ek olarak, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin www.ceylanofset.com alan adlı internet sitesi üzerinden kullanıcılarının etkileşimleri hakkında; yönlendirilen internet sitesi, arama motoru ve anahtar sözcük bilgileri, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar ve görüntülenme süreleri ile kullanıcıların internet sitesinde yaptıkları diğer iş ve işlemler ile kullanıcının tarayıcısı ve/veya erişim için kullandığı cihaza ilişkin bilgiler gibi ek bilgiler toplamaktadır. Baskıcı Hacı , bu bilgileri internet sitesi kullanımını analiz etmek kullanıcılara destek hizmetleri sunmak için kullanmaktadır.

  Baskıcı Hacı, https://baskicihaci.com/iletisim bağlantısı üzerindeki “İletişim Formu”nu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. Bu kapsamda, belirtilen bağlantıda yer alan form üzerinden sağlayacağınız bilgi ve veriler de CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi tarafından işlenecek ve işlenme amacıyla orantılı bir süre boyunca muhafaza edilecektir.

  Baskıcı Hacı, sahibi olduğu www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesi için “tanımlama bilgileri” (“Çerez” veya “Cookie”) kullanmaktadır. Çerezler, internet sayfası sunucuları tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük metin dosyaları ve tanımlama bilgisini size gönderen internet sunucusu tarafından daha sonra okunabilecek ve ilgili internet sitesine erişiminizi özelleştirmek, bir sonraki ziyaretinizde aynı bilgileri tekraren girme gerekliliğini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandırmak ve tercihlerinize ilişkin bilgileri bilgisayarınızda depolamak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler, kullanıcılar tarafından kolaylıkla kaldırılmakta veya reddedilebilmektedir. Bununla birlikte, Çerezleri kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitelerinden sunulan hizmetlerin tamamına veya internet sitelerin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi, www.baskicihaci.com alan adlı internet sitelerinde Çerez kullanımı bulunduğunu, bu Çerezlerin ihtiyaçlarınızı tanımlayarak sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcıların internet sitelerinden daha kolay ve etkili şekilde faydalanabilmesi amaçlarıyla kullanıldığını, Çerezler vasıtasıyla elde edilecek yukarıda sayılan verilerin işleneceğini ve üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. Bu kapsamda, Çerez kullanımına onayınızın bulunmaması durumunda Baskıcı Hacı internet sitesini kullanmamanızı rica ederiz.

  Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın Baskıcı Hacı tarafından işlenmemektedir.

  Kişisel veriler, çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Baskıcı Hacı, müşteri odaklı çevrimiçi (online) matbaa ve baskı hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi taraf olduğu sözleşme ilişkileri çerçevesinde müşterilerine matbaa ve baskı hizmetleri sunmaktadır.

  Müşterilerimizin ve müşterilerimizin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu karar ve rehberlerinde öngörülen kural ve koşullara uygun olarak işlenmektedir.

  Baskıcı Hacı, yukarıda belirtilen faaliyet konusunda, kişisel verileri, söz konusu faaliyetleri sürdürmek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iletişim sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

  Bu kapsamda, kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,

  • Doğru ve güncel olarak,

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de

  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

 

işlenmektedir.

  Toplanan kişisel veriler, CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi markası olan Baskıcı Hacı kapsamında www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli faaliyet ve çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin siz müşterilerimizin ve internet sitemizin kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde sunulabilmesi, Baskıcı Hacı stratejilerini belirlenmesi ve analiz edilmesi, sizlerle CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi arasındaki hukuki ve mali süreçler de dahil olmak üzere tüm süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

  CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi markası olan Baskıcı Hacı kapsamında www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesi üzerinden hizmet veren Baskıcı Hacı markasının faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler, prensip olarak, üçüncü kişilere herhangi bir meşru amaç olmaksızın aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, kişisel veriler CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi tarafından, verdiği hizmetler kapsamında yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel verileri, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunulan hizmetler ve de faaliyet amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici, denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

  Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi’dir.

  İlgili kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur. Bu haklarınızı, CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi markasının internet sitesinde KVKK Başvuru Formu bağlantısında bulunan Başvuru Formu’na adınız ve soyadınız ve de imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile eklemek sureti ile başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili kişi veya temsile yetkili vekili tarafından yapılacak başvuru, CEYLAN Ofset Matbaa - Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

bottom of page