top of page

KULLANIM KOŞULLARI

  www.baskicihaci.com’u ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1. İşbu Kullanım Koşulları, www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesini ziyaret eden kişiler için geçerlidir. Aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız www.baskicihaci.com İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeyiniz.

2. www.baskicihaci.com alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) sahibi “Pazar Mh. Necati Efendi Sk. No:47 İlkadım/SAMSUN” adresinde yerleşik olan CEYLAN Ofset Matbaa Basın Yayın ve Ambalaj Sanayi (Bundan böyle kısaca “Baskı Tesisi” olarak anılacaktır.) unvanlı şirkettir. İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler, Baskı Tesisi tarafından sağlanmaktadır. Baskı Tesisi, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşullarını dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 

3. Baskı Tesisi, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kişilerin gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir.

4. Ziyaretçiler, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

5. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik Baskı Tesisi’nin öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

6. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Baskı Tesisi’nin yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Baskı Tesisi’nin dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.ü

7. Veri tabanı ve veri tabanında yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı Baskı Tesisi’nin öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz

 

8. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesi kapsamında ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Baskı Tesisi tarafından bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulabilir. 

9. İçeriklerin ve ara yüzün Baskı Tesisi’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

10. Baskı Tesisi, İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların içeriklerinin Baskı Tesisi tarafından denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek içeriklerden dolayı Baskı Tesisi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Baskı Tesisi sorumlu değildir. Ziyaretçiler bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul ederler. 

11. Baskı Tesisi, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

12. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Baskı Tesisi'nin ziyaretçilerin girişini engellemek bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yaptırımı gerçekleştirme hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin Baskı Tesisi tarafından her ne nedenle olursa olsun kapatılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar. Şu kadar ki, Baskı Tesisi işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşullarının herhangi bir etkisi olmayacaktır.

14. İnternet Sitesi’nin, veri tabanının, ara yüzünün, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Baskı Tesisi’ne aittir ve/veya Baskı Tesisi tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Baskı Tesisi tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde İnternet Sitesi’nin bir bütün olarak veya parçalar halinde kopyalanması veya sair şekilde kullanılması yasaktır. 

15. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Baskı Tesisi, Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Baskı Tesisi açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Baskı Tesisi’nin ziyaretçilerin herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Baskı Tesisi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

16. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise Samsun Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. İşbu Kullanım Koşulları, Baskı Tesisi tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte tüm ziyaretçiler için yürürlük kazanır. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşullarını İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş olurlar. Baskı Tesisi, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

bottom of page